Uczniowie Zespołu Publicznego Liceum w Choroszczy wezmą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym pod nazwą Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu. Jest to już czwarta edycja przedsięwzięcia (pierwsza na Podlasiu) realizowanego przez stowarzyszenie Klub Jagielloński od 2013 roku. Polega na przeprowadzeniu w szkołach ponadgimnazjalnych cyklu innowacyjnych symulacji oraz zajęć typu case study poświęconych polskiemu systemowi parlamentarnemu (gra parlamentarna wzorowana na nowoczesnych symulacjach RPG) i systemowi samorządowemu (symulacje pracy gminy w oparciu o realny budżet Choroszczy, a ich zwieńczeniem jest zrealizowanie przez uczniów projektu społecznego  w myśl idei nowoczesnego patriotyzmu. Dodatkowo po każdych zajęciach uczniowie otrzymują zadanie domowe. Efekty ich pracy są następnie publikowane na stronie internetowej projektu – www.anp.kj.org.pl. Tu odbywa się głosowanie i walka o nagrody dla autorów najciekawszych pomysłów. 3-dniowe szkolenie dla uczniów ww. szkoły, odbędzie się w dniach 1-2-3 marca br. w siedzibie ZS w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 26A.

Dzięki strategicznemu partnerstwu z Fundacją PKO Banku Polskiego Akademia w roku 2016 zostanie zrealizowana w trzynastu województwach, obejmując swoim zasięgiem około 130 szkół (10 szkół na Podlasiu). W Publicznym Liceum w Choroszczy zajęcia poprowadzi dwóch wolontariuszy z Białegostoku, Małgorzata Ignatowicz oraz Marcin Pogorzelski.

Finał projektu Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu odbędzie się 2 i 3 czerwca br. w Krakowie. Poza uczestnikami Akademii z całej Polski wezmą w nim udział także znane postaci życia publicznego reprezentujące postawy patriotyczne, osoby zainteresowane tematyką obywatelską, dziennikarze, Prezes PKO Banku Polskiego i Fundacji PKO Banku Polskiego oraz goście specjalni, którzy wejdą w skład komisji oceniającej projekty uczniów. Przyznane zostaną Nagroda Publiczności oraz Nagroda Ekspertów – są to dwa wyjazdowe „Weekendy zwycięzców” dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie ze zwycięskiej klasy wraz z ich opiekunem.

Akademia wyrasta z pasji do politologii, nauk społecznych oraz działalności obywatelskiej, którą Klub Jagielloński chce dzielić z młodzieżą licealną. Drugą inspiracją jest przekonanie, że najlepiej uczyć „Wiedzy o społeczeństwie” poznając rzeczywiste mechanizmy rządzące życiem publicznym. Organizatorzy wierzą, że dzięki Akademii młodzi ludzie będą bardziej świadomymi obywatelami, ale przede wszystkim staną się nowoczesnymi patriotami, którzy wolą działać dla innych, niż pielęgnować tzw. „kult CV”.

                                                                                                          Justyna Frankowska

                                                                                                          Koordynator regionalny

                                                                                                          tel. 79669792