Rusza rekrutacja na kolejną edycję zajęć Akademii Młodego Ekonomisty w Warszawie, Katowicach, Białymstoku i Poznaniu. Nabór elektroniczny na zajęcia prowadzony będzie w dniach 7-19 lutego br. Program kierowany jest do młodzieży gimnazjalnej zainteresowanej ekonomią i biznesem. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.

Akademia Młodego Ekonomisty (AME) to program edukacji ekonomicznej gimnazjalistów, który powstał z inicjatywy Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Akademia działa w czterech miastach: w Warszawie przy Szkole Głównej Handlowej, w Katowicach i Poznaniu przy Uniwersytetach Ekonomicznych oraz przy Uniwersytecie w Białymstoku. Każdy z ośrodków przyjmie na zajęcia 120 gimnazjalistów.

Semestr zajęć na Akademii to cykl sześciu interaktywnych spotkań. Zajęcia, prowadzone przez wykładowców akademickich, obejmują wykłady i warsztaty. „Na zajęciach Akademii młodzież uczy się o ekonomii, finansach i zarządzaniu. Ważnym elementem edukacji na AME jest też nauka podstaw konstruktywnej komunikacji i skutecznego działania.” – tłumaczy Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji. – „W programie semestru letniego znajdą się zagadnienia z zakresu zarządzania ryzykiem, finansów, marketingu internetowego czy koniunktury gospodarczej. W programie przewidziane jest też spotkanie z praktykiem biznesu. To ważny punkt promocji przedsiębiorczości – zaproszeni goście opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z ich karierą biznesową. Odpowiadają na pytania małych słuchaczy, motywują i inspirują do działania.”

Każdy student Akademii otrzymuje indeks, do którego zbiera stemple za uczestnictwo w wykładach. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody najlepszemu studentowi danego ośrodka. Student obecny na co najmniej 4 spotkaniach otrzymuje zaliczenie edycji zajęć oraz dyplom ukończenia.

W ramach zajęć Akademii odbywają się również wykłady dla rodziców. Zajęcia dotyczą wychowania i edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży.

Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu zajęć dla każdego z ośrodków AME, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na stronie:

źródło: www.gimversity.pl.