11 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej odbyło się kolejne spotkanie zespołu logopedów pracujących na terenie gminy Choroszcz. Zespół logopedów istnieje od października 2016 roku, a jego pomysłodawcą i koordynatorem jest neurologopeda Magdalena Rutkowska.

Cele spotkań to przede wszystkim integracja logopedów, wymiana doświadczeń, dzielenie się pomysłami oraz prowadzenie szkoleń w zakresie logopedii. Ostatnie spotkanie poświęcone było komunikacji alternatywnej i wspomagającej, a logopedzi zostali poddani eksperymentowi, w którym musieli porozumiewać się bez słów. Doświadczenie pomogło logopedom wczuć się w sytuację osób mających trudności komunikacyjne. Było to cenne przeżycie, ponieważ często dzieci posiadające wady wymowy muszą zmierzyć się z wstydem, niechęcią związaną z mówieniem, a nawet lękiem przed wyśmianiem w gupie rówieśników.

Obecnie zespół logopedów tworzą: Anna Białobłocka (PS w Choroszczy, oddział w Barszczewie), Izabela Krysiewicz (SPP ZOZ w Choroszczy), Joanna Lawrenty (SP w Złotorii), Anna Hajduczenia i Magdalena Rutkowska (SP w Choroszczy).

Magdalena Rutkowska