W związku z tak ważnym wydarzeniem jakie jest Egzamin Ósmoklasisty, życzę, abyście dziś szczególnie w sposób mądry spożytkowali zdobytą w szkole wiedzę i nabyte umiejętności. Niech wyniki, które uzyskacie na egzaminie, dadzą Wam satysfakcję z dobrze wykorzystanych ośmiu lat nauki w szkole podstawowej. Dzisiejszy egzamin niech stanie się przepustką dającą możliwość realizacji Waszych przyszłych planów...