W wyniku zakłóceń pracy sieci energetycznej, w dn. 21.02.2018 doszło do uszkodzenia centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy. W związku z tym telefoniczny kontakt z choroskim magistratem jest utrudniony. W sprawach nagłych kontakt możliwy jest za pośrednictwem numeru: 85 719 18 39 – połączenie z sekretariatem lub e-mail: urzad@choroszcz.pl. Niestety. nie ma możliwości połączenia bezpośredniego...