W związku z pytaniami mieszkańców Gminy Choroszcz w sprawie działań Urzędu Miejskiego w Choroszczy dotyczących wycieku wody z prywatnej posesji na ulicę J. Piłsudskiego w Choroszczy, Urząd Miejski przedstawia zakres podjętych działań. Urząd Miejski w Choroszczy w dn. 17.01.2018 r. – po otrzymaniu informacji o wycieku wody z trawnika zlokalizowanego wzdłuż prywatnej posesji na ul....